Strona główna UG Rymań
Przedstawienie artystyczne „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” PDF Drukuj Email

Spektakl Teatralny Krolewna Sniezka 2017.02.21

 
Turniej Tenisa Stołowego - 25.02.2017 r. PDF Drukuj Email

Turniej Tenisa Stolowego 25.02.2017

 
Załóż firmę przez telefon PDF Drukuj Email

Zakladanie firmy przez telefon

 
WOŚP 2017 PDF Drukuj Email

WOSP 2017 012 250px

Łączna kwota deklarowana w Gminie Rymań, zebrana w ramach Finału WOŚP, to 26.200,37 zł, w tym w Drozdowie 5.620,00 zł i w Gorawinie 5.025,09 zł.

       WOLONTARIUSZE -  najwięcej zebrał Grzegorz Ruciński – 1.036,70 zł, następnie Wojciech Rudniak - 680,62 zł, Iga Moskwa - 581,53 zł, Patryk Wereszczynski  - 579,79 zł, Aleksandra Drzewiec – 455,25 zł.

        Sprzedaż przedmiotów, z których dochód został przekazany do puszek kwestorskich – największą kwotę 970,00 zł otrzymaliśmy za motocykl Państwa Doroty i Krzysztofa Drelicharz, który został zakupiony przez p. Kamila Maciąga, natomiast za jedną z koszulek 25 Finału WOŚP otrzymaliśmy 750,00 zł (kupili nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu do kolekcji, jaka jest w budynku szkolnym), drugą koszulkę kupił Mateusz Figa za 400,00 zł; zegar WOŚP zakupił p. Przemysław Rylowski za 450,00 zł.

Więcej informacji z odbytej akcji przekażemy w późniejszym terminie.

Wszystkim, którzy brali jakikolwiek udział w całej akcji, która w tym jedynym dniu w roku tak bardzo jednoczy całe społeczeństwo, składamy wielkie dzięki.

Zdjęcia - kliknij

 
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2017 PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w okresie od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r., od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, Szczegóły w załączonym obwieszczeniu.

Załączniki:

1. Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2017.doc

2. Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2017.pdf

 
Ogłoszenie ODR z dnia 12.01.2017 r. PDF Drukuj Email

- kliknij na plakat -

zaproszenie Konferencja Syngenta 2017.01.12 550

 
OPŁATY ZA ALKOHOL DO 31 STYCZNIA 2017 R. PDF Drukuj Email

OPŁATY ZA ALKOHOL,  OŚWIADCZENIA

do 31 stycznia 2017 roku !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez  Wójta Gminy przypominamy , że 31 stycznia 2017r.  upływa ustawowy termin do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2016 oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r.

Wartość sprzedaży stanowi kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W przypadku kiedy wartość sprzedaży przekroczyła kwotę:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu!!!

Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekracza ww. progów, wnoszą opłatę w takiej samej wysokości , jak w pierwszym roku uzyskania zezwolenia, czyli:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4% alkoholu oraz piwa,

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),

- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań  :

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to opłata roczna lub I rata za  2017 r. /podając numer  zezwolenia , którego dotyczy/.

 

 
Ogłoszenia ODR z dnia 10.01.2017 r. PDF Drukuj Email

Ogloszenie ODR 2017.01.10

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2017

olimpiada mlodych 2017.01.10

 
Finał WOŚP 2017 PDF Drukuj Email

Final WOSP 2017

 
Decyzja - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PDF Drukuj Email

Zal. graf Budowa stacji telefonii komorkowej 250

Decyzja w sprawie inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce. nr 237, odręb Rymań, gmina Rymań.

- pobierz plik PDF -

 
WOŚP 2017 - informacja PDF Drukuj Email

Final WOSP 2017 informacja

 
Firma z branży meblowej poszukuje pracowników PDF Drukuj Email

Ogłoszenie pracownicy do produkcji mebli Karlino 550

 
Programu Rewitalizacji Gminy Rymań PDF Drukuj Email

Gminny Program Rewitalizacji

Gminy Rymań na lata 2016-2022

1. Konsultacje

 Szanowni Państwo                                                            

W związku z zakończeniem zasadniczych prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2022, zwracamy się do Państwa z prośbą o wszelkie uwagi i sugestie, które posłużą do nadania ostatecznego kształtu tego strategicznego opracowania dla Naszej Gminy.

Działanie to ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Programie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że uwagi mają charakter w pełni anonimowy, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

2. ANKIETA do Programu Rewitalizacji Gminy Rymań Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankietę prosimy składać do dnia 13 stycznia 2017 roku w sekretariacie Urzędu lub wysłać na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .   Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy Rymań na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Programie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankieta do Programu Rewitalizacji Gminy Rymań - Pobierz

 

3. Program Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2022 

Program Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2022 - Pobierz

 
Od 1 stycznia 2017 r. zmiana firmy odbierającej odpady komunalne. PDF Drukuj Email

Informacja z dnia 20.04.2017 r.

UWAGA - Informacja o zmianie nazwy firmy odbierającej odpady komunalne

Do prowadzonego przez Wójta Gminy Rymań rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonano w dniu 06.04.2017r. na podstawie wniosku z dnia 31.03.2017r. zmiany wpisu w zakresie zmiany nazwy Przedsiębiorcy tj.:

Nazwę firmy Przedsiębiorcy w brzmieniu:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO FIUK Spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości  Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

zastąpiono:
ATF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chojnicy 2, 78-650 Mirosławiec.

 


Odpady logo

 OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU NASTĘPUJE ZMIANA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE

  Informacja o zasadach  odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2017r. 

Wójt Gminy Rymań informuje, że z dniem 1 stycznia 2017r. usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rymań świadczyć będzie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  EKO FIUK Sp.k. z siedzibą w Chojnicy, gm. Mirosławiec. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w którym przedstawiło najkorzystniejszą ofertę. W związku z tym, że Firma „JOD-KAR” Zdzisław Jodko będzie  świadczyć usługi jeszcze do końca grudnia 2016r., podczas ostatnich odbiorów odpadów może żądać zwrotu pojemników oddanych mieszkańcom w dzierżawę.

 

Dostarczanie pojemników i worków  właścicielom nieruchomości zamieszkałych w ramach rozpoczęcia realizacji usługi

PHU EKO FIUK Sp.k. na czas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązane jest wyposażyć właścicieli obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych w:
-  w odpowiednie pojemniki/kontenery na odpady komunalne zmieszane;
- w pojemniki/kontenery/worki wykonane z tworzyw sztucznych (z informacją o sposobie korzystania z nich) do selektywnej zbiórki odpadów w odpowiednich kolorach
, spełniające wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do liczby mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby pojemniki nie przepełniały się. Pojemniki na odpady komunalne o określonej pojemności powinny być dostarczane w zależności od potrzeb mieszkańców i ustawione w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości. Wykonawca naprawi lub wymieni pojemniki na odpady komunalne niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Zamawiającego lub właściciela nieruchomości jednak nie później niż w dniu przypadającym na wywóz odpadów z miejsca zbierania odpadów w którym znajduje się zgłoszony pojemnik. W przypadku, gdy uszkodzenie pojemnika uniemożliwia zbiórkę odpadów lub stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, Wykonawca natychmiast zastąpi go nowym pojemnikiem. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dystrybucji worków do selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców Gminy Rymań oraz ozostawienia na wymianę nowych worków w ilościach i rodzajach odpowiadających  odebranym oraz według  bieżących potrzeb mieszkańców tj. dostosowanych do ilości zebranych odpadów. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017 zostanie podany do publicznej wiadomości  mieszkańcom gminy do końca grudnia 2016 roku. Od stycznia 2017r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie i wynoszą miesięcznie 10,00zł na jednego mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 20,00zł na jednego mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości  zamieszkałych przez mieszkańców - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości winny być uiszczane bez wezwania,  z dołu, w następujących terminach:

1) do 28 lutego – za miesiące styczeń, luty

2) do 30 kwietnia – za miesiące marzec, kwiecień,

3) do 30 czerwca- za miesiące maj, czerwiec,

4) do 31 sierpnia – za miesiące lipiec, sierpień,

5) do 31 października – za miesiące wrzesień, październik,

6) do 31 grudnia – za miesiące listopad, grudzień. 

Prosimy o terminowe regulowanie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieterminowego regulowania należności, po upływie terminu płatności, wysyłane będą  upomnienia. Koszt każdego upomnienia wynosi 11,60 zł. Osoba, która pomimo doręczonego upomnienia nie ureguluje należności z tego tytułu, staje się dłużnikiem i zostaje wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne.  To z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami podczas toczącego się postępowania. 

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (przeprowadzka osób, narodziny dzieci, zgony osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Rymaniu.

 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 4/2016" PDF Drukuj Email

PR 57 grudzien 2016 171pxZapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 4/2016 (57), który zawiera między innymi takie artykuły jak:
- Od jesiennej szarugi po świąteczne nastroje,

- OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU NASTĘPUJE ZMIANA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE,
- „Edukacja na starcie”,
- UPOMINKI I UŚMIECH DLA PENSIONARIUSZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ,
- Gość z Watykanu w Urzędzie Gminy,
- Regionalna Izba Muzealna w Rymaniu już otwarta!
- Bal Seniora 2016,
- Wieści ze szkolnego dębickiego podwórka,
- Wigilia u Seniorów w Rymaniu,
- Echa wydarzeń ze szkoły w Drozdowie,
- ,,POCIĄG DO WOLNOŚCI”,
- TO NIE MOJE DZIECKO,
- SZKOŁA FILIALNA W STARNINIE,

Pobierz PULS RYMANIA 4/2016 (57)

 
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023 PDF Drukuj Email

Gminny Program Rewitalizacji

Gminy Rymań na lata 2016-2023

Informujemy, że 28.12.2016 r. ogłoszone zostaną konsultacje społeczne projektu  Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie i wypełnienia formularza, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji i opinii co do przedmiotowego projektu. 

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja rozumiana jest jako działanie mających na celu

przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów i obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne czy gospodarcze.

 

Celem rewitalizacji jest  ożywienie społeczne i gospodarcze miast, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego terenów zdegradowanych czy miejskich poprzez:

·        odnowę zdegradowanych obszarów miejskich i dzielnic mieszkaniowych zwłaszcza zabytkowych,

·        zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych, poprzez zmianę  dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne,   rekreacyjne i turystyczne.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE