Ciekawe strony

Akty normatywne

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 31.09.2018 r. Drukuj Email

OPŁATY ZA ALKOHOL

do 30 WRZEŚNIA 2018 roku !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy przypominamy, że 30 września 2018r.  upływa ustawowy termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r.

Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań  :

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to III rata za 2018 r. /podając numer zezwolenia , którego dotyczy/. 

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE