English Czech Danish French German Italian Polish Russian Swedish
Opłata za alkohol do 30 września 2013 r. Drukuj Email

alkohol 200

Uwaga!

Mija termin płatności za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Urząd Gminy w Rymaniu uprzejmie informuje, iż 30 września 2013 r. upływa termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych .

Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie ,

skutkuje wygaśnięciem zezwolenia!!!

 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z

wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej , niż po upływie 6

miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Należność należy wpłacać w kasie:

 

POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE ODDZIAŁ W RYMANIU

na konto O/RYMAŃ NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

 

- z adnotacją, że jest to wpłata III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku , podając numer zezwoleń.

 

Video

Ulti Clocks content

Serwis Mapowy

Dorzecze Parsęty MOBILE

Linki