Ciekawe strony

Akty normatywne

Ogłoszenia ARiMR
Ogłoszenie ARiMR z dnia 22.09.2017 Drukuj Email

Logopunkt

Od 5 do 18 października rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc

W terminie 5 - 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego. Poprzedni nabór wniosków odbył się w terminie 4 - 18 września 2017 r. W tym roku przewidywane są kolejne nabory wniosków o takie wsparcie. Planuje się, że będą one ogłaszane cyklicznie tak, aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach. Zatem rolnicy, którzy nie zdążą złożyć wniosku w tym naborze, będą mogli ubiegać się o pomoc w kolejnym.

Więcej…
 
Ogłoszenie ARiMR z dnia 12.09.2017 - klęski żywiołowe Drukuj Email

Logopunkt

KOMUNIKAT

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim rolnikom poszkodowanym w wyniku sierpniowych klęsk żywiołowych o konieczności zgłoszenia tego faktu do ARiMR.

Powinni to uczynić bezzwłocznie wszyscy, którzy obecnie korzystają ze wsparcia ARiMR lub zamierzają skorzystać z pomocy specjalnej.

Zapraszamy do najbliższych placówek ARiMR – Biur Powiatowych lub Oddziałów Regionalnych.

Biuro Powiatowe ARiMR w Siemyślu

 
Ogłoszenie ARiMR z dnia 14.08.2017 - Nowe możliwości dofinansowania dla rolników już wkrótce. Drukuj Email

Logopunkt

Nowe możliwości dofinansowania dla  rolników już wkrótce. 

W najbliższych tygodniach ARiMR ogłosi przyjmowanie wniosków o wsparcie inwestycji na obszarach Natura 2000. Do 2020 roku na ten cel jest zarezerwowanych ponad 61 mln euro, a o pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy mają co najmniej 1 ha trwałych użytków zielonych na obszarach Natura 2000. Celem tego programu jest wsparcie inwestycji, które są związane z utrzymywaniem lub użytkowaniem TUZ na obszarach Natura 2000. Będzie ono przysługiwać tym zadaniom, które przyczynią się do utrzymania i użytkowania TUZ, będą zgodne z planami zadań ochronnych obszarów Natura 2000 i będą dotyczyć rozwoju produkcji zwierząt trawożernych takich jak: bydło, konie, kozy, owce, bawoły, daniele, jelenie czy osły. Maksymalny poziom wsparcia do inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 to 500 tys złotych na inwestycje związane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich. Na pozostałe inwestycje takie jak zakup maszyn i urządzeń jest to kwota 200 tys. zł. Dofinansowanie realizowane jest na zasadach refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości: 60% w przypadku młodego rolnika i 50% w przypadku rolnika. Przyjmowanie wniosków planowane jest od września 2017 w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym w Szczecinie.

 
Ogłoszenie ARiMR z dnia 07.08.2017 - Zaproszenie producentów rolnych na Targi w Barzkowicach Drukuj Email

plakat sprzedaz bezporednia

 
Ogłoszenie ARiMR z dnia 01.08.2017 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Drukuj Email

Logo KOWR

1 września br. powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).

Wprowadzenie zmian ma na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał wyodrębnione jednostki organizacyjne: Centralę i Oddziały Terenowe z tym, że w województwie zachodniopomorskim będą funkcjonowały dwa Oddziały Terenowe.

Nowopowstała instytucja będzie gospodarować zasobami m.in. w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym, oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania, zamiany nieruchomości.

Czytaj całość ...
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 12

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE