Ciekawe strony

Akty normatywne

Nabór wniosków o dofinansowanie na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2019 roku Drukuj Email

logo azbestNabór wniosków o dofinansowanie na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2019 roku 

Urząd Gminy w Rymaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań w 2019 roku.                                                

O dofinansowanie obejmujące koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań.     Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Realizacja ww. zadań będzie możliwa w przypadku przyznania środków w 2019 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2019 roku winni  w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku złożyć w Urzędzie Gminy Rymań stosowny wniosek wraz z załącznikami tj.:

- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lub budynku) a w przypadku współwłaścicieli  dodatkowo zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania;

- kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Kołobrzeskiego;

- kolorowe zdjęcie budynku, z którego zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres;

- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;

- informację o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31), najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Urzędu Gminy Rymań przez firmę, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Informacje związane z dofinansowaniem  będą udzielane w Urzędzie Gminy w Rymaniu przez pracownika na stanowisku ds. Ochrony Środowiska - pokój nr 21 lub telefonicznie (tel.: 94 / 35 34 821). Informacje będą również dostępne  u sołtysów poszczególnych sołectw.

Załączniki:

zał. nr 1 - informacja o wyrobach zawierających azbest

zał. nr 2 - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

zał. nr 3 - wniosek

 
10 zasad postępowania z azbestem Drukuj Email

- Kliknij na obraz aby pobrać plik PDF -

1 500px

2 500px

 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest Drukuj Email

Obwiesczenie wojta projekt Programu usuwania azbestu

Do pobrania:

1. Obwieszczenie Wójta - pobierz

2. Projekt PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYMAŃ NA LATA 2017-2032 - pobierz

3. WYNIKI INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYMAŃ (stan na rok 2017) - pobierz

4. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG - pobierz

 
Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Rymań Drukuj Email

Ogloszenie inwentaryzacja azbestu2

 
Bezpieczne usuwanie wyrobów z azbestem Drukuj Email

logo azbest

Bezpieczne usuwanie wyrobów z azbestem

Azbest - minerał występujący w skorupie ziemskiej, ze względu na unikalne właściwości takie jak wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, odporność na działanie kwasów, zasad   i innych chemikaliów, wysoką temperaturę rozkładu i topnienia oraz złe przewodnictwo cieplne znalazł szerokie zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Azbest należy do grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności od tego, z jakim metalem krzemian tworzy związek, ma on nie tylko inny kolor ale i różny stopień szkodliwości dla zdrowia. Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokidolit). Pod względem przydatności przemysłowej największe zastosowanie ma azbest biały (chryzolyt), następnie azbest niebieski i brązowy (amosyt). Mieszaniny azbestu i cementu wkroczyły do przemysłu materiałów budowlanych w postaci eternitu czyli lekkich i wytrzymałych płyt, otrzymywanych ze sprasowania azbestu z cementem, przełomem było wykorzystanie go do wyrobu papy niepalnej.

Czytaj całość ...
 


Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE