Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 30.09.2017 r. Drukuj

OPŁATY ZA ALKOHOL DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy przypominamy, że 30 września 2017r. upływa ustawowy termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r.

Należność należywpłacać na konto Gminy Rymań w banku:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją , że jest to opłata III raty za  2017 rok, podając numer  zezwolenia , którego dotyczy.