PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Ankieta - Badanie opinii Rolników - zagadnienia melioracyjne PDF Drukuj Email

ciagnik

Ankieta dla rolników jest dostępna pod linkiem:

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (strona internetowa: https://agrocompolska.pl , funpage Facebook: https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829 ) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/ ).

 
Oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 - Wydłużenie terminu PDF Drukuj Email

Zime odsniezanie drog 2021.12.15

 
Projekt pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie" PDF Drukuj Email

IMG20211124122509 250Miejsce integracji w Drozdowie

Gmina Rymań po uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 24 listopada podpisała umowę z firmą PRO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, która to zrealizuje zadanie. Na uroczystym podpisaniu umowy byli również przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego, Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik, Radny Województwa Zachodniopomorskiego Henryk Carewicz oraz Poseł Czesławem Hoc.

Zadanie realizowane jest w formie „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie w pierwszym etapie Wykonawca będzie musiał dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego, wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych, wykonać projekt budowlano-wykonawczy, opracować materiały niezbędne do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń i ostatecznie uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą realizację zadania. Kolejnym etapem będzie realizacja przedmiotowego projektu, która polega na budowie obiektów sportowych, tj. siłownia zewnętrzna i boisko wielofunkcyjne oraz budowie drewnianego pomostu wraz z montażem elementów małej architektury.

Działanie ma na w celu stworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku, który podniesie jakość przestrzeni publicznej, stworzy mieszkańcom alternatywę do spędzania czasu wolnego, przyczyni się do powstania bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działań społecznych, dzięki któremu zwiększy się aktywność fizyczna mieszkańców. Projekt przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie okolic stawu.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji planuje się na koniec listopada 2022 r.

Koszt inwestycji został wyceniony na 1.599.000,00 zł, który to w całości zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

K.U.

 

 

 
Aktualizacja dostarczenia dokumentów w ramach grantów PPGR na laptopy PDF Drukuj Email

Uwaga! Aktualizacja dostarczenia dokumentów w ramach grantów PPGR na laptopy!

Logo granty PPGR

 

Z uwagi na konieczność doprecyzowania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno - merytorycznej przez Instytucję Finansującą, prosimy tych z Państwa, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Rymań stosowne oświadczenia, o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r. niżej wymienionych, dodatkowych dokumentów:

- zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

W załączniku dostępny jest do pobrania druk formularza, który należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań osobiście.

Załącznik:
- druk formularza "Potwierdzenie nieotrzymania sprzętu komputerowego lub dofinansowania"
POBIERZ
 

 
„Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny” w Zachodniopomorskiem PDF Drukuj Email

Mobilny Punkt Pomocy Prawnej 550

Stowarzyszenie Pactum z Dębna uruchamia „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”. Uzyskamy w nim bezpłatnie porady z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z porad będzie można skorzystać telefonicznie lub mailowo od 22 listopada do końca roku.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego bywają często bardzo skomplikowane oraz trudne pod względem emocjonalnym dla stron. Ich liczba, także na skutek pandemii, wzrasta. Tylko w roku 2020 do wydziałów rodzinnych wpłynęło ich prawie 1,2 mln. – W wielu takich sprawach mamy do czynienia z dziećmi, których dobro może być zagrożone – mówi radca prawny Aleksandra Trusewicz – prezes zarządu Stowarzyszenia Pactum.

Stowarzyszenie Pactum już od kilku lat świadczy nieodpłatną pomoc prawną,  a obecnie dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego uruchamia „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”.

Połowa porad, które teraz udzielamy w Stowarzyszeniu Pactum w Dębnie  dotyczy spraw rodzinnych. Widzimy też pewną narastającą tendencję, dlatego chcemy  wyjść z pomocą do wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i uruchamiamy „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”. Będzie można w nim uzyskać poradę prawną. Zapewniamy pełną dyskrecję, zaufanie oraz zrozumienie. Porady będą świadczone przez radców prawnych, których obowiązuje kodeks etyki oraz ustawa o radcach prawnych – wyjaśnia radca prawny Aleksandra Trusewicz.

Pomoc w ramach „Mobilnego Punktu Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny” dostępna będzie już od 22 listopada do końca roku, w godzinach od 10 do 13.  Z radcą prawnym będzie można skontaktować się telefonicznie lub mailowo:

- numer telefonu: 502 455 394;

- adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Porad prawnych udzielać będzie radca prawny z doświadczeniem w sprawach rodzinnych, jednocześnie mediator sądowy.

W sądach rodzinnych rozpatrywane są sprawy o alimenty (chyba że są one ustalane w trakcie rozwodu) czy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Ponadto wydziały rodzinne i nieletnich zajmują się sprawami z zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, adopcji, uznania ojcostwa, opieki oraz kurateli.

– Organizacje pozarządowe są od lat naszym sprawdzonym partnerem, z którym współpracujemy przy realizacji wielu działań, ale i przyznając dotacje na konkretne zadania. Zależy nam, żeby mieszkańcy, w razie potrzeby, mieli dostęp do profesjonalnych usług i porad – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Uruchomienie pomocy przez Stowarzyszenie Pactum z Dębna możliwe jest dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Województwo Zachodniopomorskie  w trybie pozakonkursowym. Kwota dotacji  wynosi 8 458 zł.

 
Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) PDF Drukuj Email

Lokalne partnerstwa ds. wody 2021.11.24

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 25 listopada 2021 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

25 listopada 2021 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 PDF Drukuj Email

Zime odsniezanie drog 2021.11.18

 
Dofinansowanie PDF Drukuj Email

Przebudowa ulicy Lesnej 2021.11.15 550px

 
Obwieszczenie Wójta nr DB.6220.06.2020/2021 z dnia 04.11.2021 r. PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań nr DB.6220.06.2020/2021 z dnia 04.11.2021 r. o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa
- "Budowa chlewni dla tuczników i warchlaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 365/1, obręb Gorawino gmina Rymań"

- POBIERZ -

 

Link do ogłoszenia w BIP: http://bip.ryman.pl/index.php?id=268610

 
Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego PDF Drukuj Email

Urząd Gminy w Rymaniu  informuje, iż z dniem 7 listopada 2021 r. wchodzą w życie  przepisy dotyczące wydawania nowych dowodów osobistych.
Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców informujemy, że na dzień 5 listopada br. (piątek) na godz. 12.00 planowane jest całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych.

W związku z powyższym  składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu będzie możliwy w tym dniu tylko do godz. 11:30.

Od 08 listopada 2021 roku będą przyjmowane wnioski na nowych zasadach.

 
Badanie Kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 PDF Drukuj Email

Plakat A3 badanie kontrolne NSP 2021 550px

 
Narodowe Święto Niepodległości - 11.11.2021 r. PDF Drukuj Email

Swieto Niepodleglosci 11.10.2021 550px

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 28 października 2021 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

28 października 2021 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Debata społeczna "Bezpieczeństwo Seniora" - 26.10.2021 PDF Drukuj Email

Debata spoleczna Bezpieczenstwo Seniora Policja 26.10.2021

 
Granty PPGR PDF Drukuj Email

Logo granty PPGR

Gmina Rymań informuje, iż w związku z ogłoszonym przez rząd grantem PPGR w ramach programu Polska Cyfrowa, zamierza wnioskować o środki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do nauki dla uczniów z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarski rolnej (PPGR) zamieszkałych na terenie Gminy Rymań.

Warunki ubiegania się o sprzęt komputerowy:
- uczeń dla którego ma być przeznaczony sprzęt komputerowy zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PPGR (filia/zakład PPGR) i jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która  pracowała niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwała w miejscowości lub w gminie objętej PPGR,

- uczeń, dla którego ma być przeznaczony sprzęt komputerowy  nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Zainteresowane i uprawnione osoby powinny złożyć następujące dokumenty:
- oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (dot. osób niepełnoletnich) lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

- Potwierdzona kserokopia dowodu tożsamości dziecka (legitymacja szkolna, lub zaświadczenie, że dziecko uczy się)

- Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanej jednostce PPGR (np. świadectwa pracy)


Termin  i miejsce składania dokumentów:
– do 26 października 2021 r. (wtorek) do godz. 15:00 w  Sekretariacie Urzędu Gminy Rymań, (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań)

Informacji dot. projektu udziela: 
– p. Magdalena Maćkiewicz, – tel. nr 94 35 34 823

Szczegóły dotyczące grantu dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zapraszamy do składania wniosków-oświadczeń.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki