PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną Drukuj Email

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

Podstawa prawna:

- Art. 10 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Tj.: Dz.U. z 2017r., poz. 1840) i § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003r. Nr 77, poz. 687)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Tj.: Dz.U. z 2016r., poz. poz.1827 z późn.zm.)

 

I. WYMAGANE  DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek właściciela lub utrzymującego zwierzę zawierający:

·        oznaczenie wnioskodawcy, jego adres zamieszkania;

·        pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć;

·        sposób oznakowania;

·        miejsce oraz warunki przetrzymywania psa.

Kserokopię dokumentu potwierdzającego rasę (metryka, rodowód, świadectwo szczepienia psa).

 

II. OPŁATY:

Opłatę skarbową w wysokości  82,00 zł należy wnieść na  rachunek bankowy Gminy Rymań.

Pomorski BS Oddział w  Rymaniu:

83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

Kopię dowodu uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

Pokój nr 21 – Grażyna Krzyżanowska

Telefon bezpośredni: 943534821

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rymań.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego.

 

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od nabycia psa rasy wymienionej w wykazie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

       1)      amerykański pit bull terrier;

2)      pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3)      buldog amerykański;

4)      dog argentyński;

5)      pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6)      tosa inu;

7)      rottweiler;

8)      akbash dog;

9)      anatolian karabash;

10)   moskiewski stróżujący;

11)   owczarek kaukaski.

Załączniki:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną - pobierz

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki