Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona Główna -> Położenie
Położenie Gminy Rymań Drukuj Email

PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE RYMAŃ


Powierzchnia: 146,12 km2
Ludność: 4 225 (stan z dnia 7 maj 2009r.)
Zaludnienie: 28 os/km2
Ilość Sołectw: 9
Ilość miejscowości: 25
Powiat: kołobrzeski

Ryman_z_nieba550_364

Rymań z lotu ptaka

Gmina Rymań położona jest w środkowej części województwa zachodnio-pomorskiego, w południowo-zachodniej części powiatu kołobrzeskiego.

Ze względu na uwarunkowania fizyczno geograficzne (wg J. Kondrackiego) znajduje się w makroregionie Pobrzeża Szczecińskiego oraz w obrębie mezoregionu Równiny Gryfickiej.

Gmina graniczy z następującymi gminami:

- od północy z gminą Siemyśl (powiat kołobrzeski),

- od północnego-wschodu z gminą Gościno (powiat kołobrzeski),

- od południa i południowego-wschodu z gminą Sławoborze (powiat świdwiński),

- od południa z gminą Resko (powiat łobeski),

- od zachodu z gminą Płoty (powiat gryficki).

Przez gminę przebiega droga krajowa Nr 6 Szczecin – Koszalin – Gdańsk (o znaczeniu międzynarodowym) oraz droga wojewódzka nr 105 relacji Rzesznikowo – Brojce – Gryfice - Świerzno.

Lokalizację gminy w powiecie prezentuje rysunek poniżej.

Ryman-w-powiecie_kolor

Położenie administracyjne Gminy Rymań w powiecie kołobrzeskim

Pod względem powierzchni Gmina Rymań zalicza się do mniejszych gmin województwa zachodniopomorskiego (73 miejsce na 114 gmin). Obejmuje obszar 146,1 km2, co stanowi 20% ogólnej powierzchni powiatu kołobrzeskiego. Przez gminę przepływają rzeki: Mołstowa (prawy dopływ Regi) Wkra, Rzecznica, Dębosznica i Lnianka. Na jej terenie znajdują się także niewielkie śródleśne jezioro Popiel (Studnica/Zofianka) oraz jeszcze mniejsze jezioro Starnin.

Gmina ma charakter rolniczy. Większość terenów rolniczych znajduje się w jej północnej i środkowej części.

Północna część gminy posiada dobre gleby, przeważa tu struktura dużych otwartych kompleksów. Grunty wykorzystywane są dość intensywnie, a popegeerowskie obiekty są w części użytkowane. W gminie występuje duży udział lasów. W północnej części są one rozproszone, natomiast w południowej tworzą duże kompleksy stanowiące element pasma o znaczeniu ponadlokalnym.

Ryman_mapka_gminy

Mapa Gminy Rymań

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki