Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe Drukuj Email

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE:

  1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi i zwierząt;
  2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, aby nie było uciążliwe dla ludzi i otoczenia;
  3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

 

UTRZYMUJĄCY ZWIERZĘTA DOMOWE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

1.  Wyprowadzania psa w miejsca publiczne tylko na smyczy, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu;

2.  W miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;

3.    Zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia;

4.  Natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach, ulicach i placach, zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art.9 ustawy o ochronie zwierząt, kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Nieprzestrzeganie postanowień ww. Regulaminu skutkuje odpowiedzialnością karno-administracyjną.

 

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki