Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Drukuj Email

Lokalny Program Rewitalizacji

Gminy Rymań

9. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016 – 2023” wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego

26 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 336/18 w sprawie  wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016 – 2023". Tym samym potwierdzona została poprawność metodologiczna dokumentu.
Wpis LPR do wykazu otwiera możliwość ubiegania się o środki finansowe m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

8. Uchwała ws. przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata2016 – 2023”

Rada Gminy w Rymaniu przyjęła „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016 – 2023”. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas sesji w dniu 14 luty 2018 roku.

Program Rewitalizacji ma znaczenie strategiczne, dzięki niemu prace nad przywróceniem funkcji i odnową najbardziej zniszczonych obszarów gminy zostaną przeprowadzone w sposób zaplanowany i ujednolicony. Dokument zakłada optymalne wykorzystanie charakterystycznych uwarunkowań oraz wzmocnienie potencjału Gminy Rymań. Wdrożenie programu jest procesem wieloletnim, który prowadzą podmioty zainteresowane we współpracy z lokalną społecznością.

Przyjęty przez Radę Gminy Program Rewitalizacji, po zatwierdzeniu przez Samorząd Województwa zachodniopomorskiego, zostanie wpisany do  Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego, co umożliwi pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych m.in. w ramach programów operacyjnych budżetu Unii Europejskiej
.

- Uchwala Nr XXXIII.189.18 z programem Rewitalizacji - pobierz

- Mapa nr 1 - pobierz

- Mapa nr 2 - pobierz

- Mapa nr 3 - pobierz

 

7. Aktulaizacja nr 2 Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023

- pobierz

 

6. Obwieszczenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

- pobierz

 

5. Aktulaizacja nr 1 Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023

- pobierz

 

4. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

- pobierz

- ANKIETA do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań - pobierz

 

3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023

- pobierz

 

2.  Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Rymań

- pobierz

- Konsultacje - pobierz

- ANKIETA - pobierz

 

1.  Informacja o Programie Rewitalizacji Gminy Rymań

- pobierz

 


SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki