Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Podsumowanie zawodów wędkarskich dla dzieci w Kinowie - 14.07.2019 r. PDF Drukuj Email

Zawody wedkarskie Kinowo011 250

logo 550px
 

W niedzielę 14 lipca w sołectwie Kinowo odbyła się  „Wędkarska przygoda dzieci i młodzieży” – projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Karp Team Rymań w ramach Marszałkowskiego Programu Społecznik na lata 2019 – 2021. Projekt skierowany był do dzieci członków stowarzyszenia oraz dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców sołectwa Kinowo. Imprezę rozpoczął Prezes stowarzyszenia Michał Bany, który na początku powitał przybyłych gości, wśród których byli – Poseł na sejm RP Marek Hok, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek, Wójt Gminy Rymań  Mirosław Terlecki, Wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Lech Bany, Prezes Koła PZW Drzonowo Jan Stróżak oraz przedstawiciele lokalnej władzy – sołtys wsi Dariusz Kowalczyk oraz radna rady gminy Rymań Marta Dybowska. Po części oficjalnej rozpoczęto realizację projektu. Obecne dzieci zostały podzielone na trzy grupy, dla których członkowie stowarzyszenia przeprowadzili prelekcje o tematyce ekologiczno – wędkarskiej. Następnie wśród chętnych uczestników spotkania przeprowadzony został konkurs plastyczny pn: „Wędkarska przygoda moimi oczami”, w którym pierwsze miejsce zdobyła Marcelinka Józkowiak z Kinowa, która wykonała pracę plastyczną z plasteliny, drugie miejsce zdobyła Martyna Gierasimow – również mieszkanka Kinowa, a trzecie miejsce zdobył Oliwer Rękawek – syn członka stowarzyszenia. Po konkursie plastycznym dzieci, które uczestniczyły w prelekcjach otrzymały do uzupełnienia quiz sprawdzający wiedzę, jaką zdobyły w prelekcjach. W tej grupie 2 osoby wypełniły test bezbłędnie – Justynka Kowalczyk z Kinowa oraz Kacper Czołnowski – syn członka stowarzyszenia. Ostatnim etapem projektu były zawody wędkarskie dla dzieci w których uczestniczyło 12 osób. W trakcie zawodów złowiono wiele ryb. Najlepszym wędkarzem został mieszkaniec Kinowa – sześcioletni Oliwier Kowalczyk, drugie miejsce zdobyła również mieszkanka Kinowa Aneta Dybowska, a trzecie miejsce zajął najmłodszy uczestnik zawodów, syn członka stowarzyszenia – pięcioletni Ksawery Czołnowski

Czytaj całość ...
 
Wybory do Izb Rolniczych - 28.07.2019 PDF Drukuj Email

obwieszczenie Wybory do Izb Rolniczych 28.07.2019

 
Lato z Węgorzem 19-21.07.2019 r. PDF Drukuj Email

Lato z Wegorzem 19 21.07.2019 550

 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 2/2019 (67)" PDF Drukuj Email

PR 67 lipiec 2019 171Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 2/2019 (67), który zawiera między innymi takie artykuły jak:

- Tropiki na co dzień
- APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW !!!
- Obowiązek mieszkańca  – zgłoszenie rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowych oczyszczalni ścieków
- „Rodzina 500+” na nowych zasadach
- Seniorzy z Rymania najlepsi w powiecie!
- Kapsuła czasu na cmentarzu w Rymaniu
- Eurofundusze dla obszarów wiejskich i rybackich
- Strażacy w Pałacu w Rymaniu
- 750 lat Starnina, historia w roli głównej!
- II Piknik Historyczny w Rymaniu za nami

 

Pobierz PULS RYMANIA 2/2019 (67)

 
Zawody wędkarskie dla dzieci w Kinowie PDF Drukuj Email

logo 550px

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Wędkarskie Karp Team Rymań, uzyskało mikrodotację w ramach programu Społecznik na lata 2019 – 2021 – Program Marszałkowski, w ramach którego zostanie zrealizowany projekt pn.: „Wędkarska przygoda dzieci i młodzieży” skierowany do dzieci i młodzieży z sołectwa Kinowo w Gminie Rymań oraz dzieci członków Stowarzyszenia. Projekt ma na celu szerzenie idei wędkarstwa, promocję działań ekologicznych, krzewienie w młodych ludziach zamiłowania do obcowania z naturą, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zgłębiania tematyki ekologii i wędkarstwa, a także potrzeby dbania o środowisko i czystość wód lokalnych jak również współpracę i integrację ze środowiskiem lokalnym – mieszkańcami sołectwa Kinowo. Realizacja projektu polegała będzie na przeprowadzeniu prelekcji ekologiczno – wędkarskiej przez członków stowarzyszenia dla dzieci i młodzieży, połączonej z prezentacją profesjonalnego sprzętu wędkarskiego, przeprowadzeniem quizu z wiedzy o ekologii i wędkarstwie, konkursu plastycznego oraz przeprowadzeniem zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży, poprzedzonych nauką wiązania zestawów oraz prezentacją i nauką technik łowienia ryb. Ostatnim etapem projektu będzie wspólny rodzinny piknik nad stawem w Kinowie. Termin imprezy zaplanowano na dzień 14 lipca 2019 r. od godz. 13:00.

 

#Pomorze Zachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR

 
Ogłoszenie o przetargu na teren rekreacyjno wypoczynkowy nad jeziorem Popiel w Rzesznikowie PDF Drukuj Email

S5005742 []

 

Ogłoszenie o przetargu na teren rekreacyjno wypoczynkowy nad jeziorem Popiel w Rzesznikowie - pobierz

 
Informacja - przystąpienie do sporządzenia wtórnej restrukturyzacji Drukuj Email

Informacja przystapienie do sporzadzenia wtornej restrukturyzacji

 
VII Powiatowy Przegląd Kapeli i Zespołów Śpiewaczych - Byszewo 2019 PDF Drukuj Email

Byszewo 2019 Powiatowy Przeglad Kapeli i Zespolow 550

 
Apel do mieszkańców PDF Drukuj Email

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW !!!

 Wójt Gminy Rymań informuje, iż w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła ilość odpadów zmieszanych pochodzących od mieszkańców gminy. Jeżeli tendencja ta utrzyma się, to konieczne będzie zwiększenie opłaty ponoszonej przez mieszkańców, a gmina dodatkowo zostanie ukarana za nieosiągnięcie poziomów unieszkodliwiania odpadów (recyklingu). Ponadto informujemy, że będą prowadzone czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych, które odbywać się będą bez uprzedniego zawiadomienia. Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nastąpi utrata uprawnień do ponoszenia niższej opłaty.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie obowiązków wynikających ze złożonej deklaracji, dotyczącej gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

 
Obowiązek mieszkańca – zgłoszenie rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowych oczyszczalni ścieków PDF Drukuj Email

Obowiązek mieszkańca – zgłoszenie rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowych oczyszczalni ścieków


Wójt Gminy Rymań informuje, iż w związku z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (T.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są do dokonania zgłoszenia, dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.

Na podstawie art. 3 powołanej wyżej ustawy gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji, m.in. adres nieruchomości, liczbę mieszkańców, a także dane techniczne dotyczące zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Rymaniu, pok. nr 21, u sołtysów poszczególnych sołectw, oraz na stronie internetowej www.ryman.pl w dziale gospodarka odpadami.

Jednocześnie informuję, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Rymań zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z poźn. zm.).

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków - pobierz

 
Spektakl teatralny "PIPI SKARPETKA" - 14.07.2019 PDF Drukuj Email

spektakl teatralny PIPI SKARPETKA 2019.07.14

 
Zebranie wiejskie - 04.07.2019 r. PDF Drukuj Email

Zebranie wiejskie 2019.07.04 550px

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 26 czerwca 2019 r. PDF Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  26 czerwca 2019 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Ogłoszenie Starosty Kołobrzeskiego - przetarg na maszyny rolnicze PDF Drukuj Email

Ogłoszenie Starosty Kołobrzeskiego z dnia 03.06.2019 r. o pierwszym pisemnym przetargu publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Skarbu Państwa.

1. Ogłoszenie o I przetargu - maszyny rolnicze - pobierz

2. Zdjęcie kombajn zbożowy z rozdrabniaczem słomy - pobierz

3. Zdjęcie kombajn zbożowy - pobierz

4. Zdjęcie kombajn ziemniaczany - pobierz

5. Zdjęcie ładowacz Cyklop - pobierz

6. Zdjęcie prasa do słomy - pobierz

 
Komunikat - ćwiczenia RENEGADE PDF Drukuj Email

Syrena alarmowaKomunikat

Działając na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013, poz. 96) Wój Gminy Rymań informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku odbędą się ćwiczenia RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

 
Wizyta Księdza Biskupa w Urzędzie Gminy PDF Drukuj Email

Wizyta Biskupa w UG 20190520 400

20 maja 2019 r. do Urzędu Gminy w Rymaniu przybył wyjątkowy gość, ksiądz biskup pomocniczy Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej – Krzysztof Włodarczyk. Biskupowi towarzyszył Proboszcz naszej Parafii  ks. Krzysztof Kempa.

Spotkanie z Władzami Gminy oraz pracownikami urzędu miało miejsce w ramach wizytacji duszpasterskiej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Szczepana w Rymaniu.

Podczas krótkiej wizyty ks. biskup w swoim wystąpieniu podkreślił rolę samorządu w życiu mieszkańców, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wspólnego działania Kościoła i samorządu na rzecz ludzi.

Na zakończenie ksiądz biskup udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym w sali konferencyjnej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 53

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki