Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 r. Drukuj

upowszechnianie kultury fizycznej

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej. 

1. Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej + załącznik z ogłoszeniem konkursu - pobierz

2. Zaproszenie do składania kandydatów na członków Komisji Konkursowej - pobierz