Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BD6220.05.2020/2021 z dnia 06.04.2021 r. Drukuj

Decyzja nr BD 6220.05.2020/2021 z dnia 06.04.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid. 437/2, obręb 0078 Leszczyn”.

- POBIERZ -

 

Link do BIP: http://bip.ryman.pl/index.php?id=271152