English Czech Danish French German Italian Polish Russian Swedish
Strona główna UG Rymań
Bezpłatne badanie mammograficzne 2015 PDF Drukuj Email

Mammobus logo

W 2015 roku kończy Pani 50 lat?

Pora na bezpłatne badanie mammograficzne!

 

Mammografię można będzie wykonać:

 • Siemyśl – 5 lutego przy Urzędzie Gminy ul. Kołobrzeska 14
 • Gościno – 5 i 6 lutego przy Ochotniczej Straży Pożarnej IV Dywizji Wojska Polskiego 58
 • Rymań – 6 lutego przy Urzędzie Gminy ul. Szkolna 7
 • Dygowo – 19 lutego na Placu Wolności
 • Ustronie Morskie – 19 lutego przy Ośrodku Zdrowia ARS MEDICA ul. Osiedlowa 2B

Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka Piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi!

Zachęcamy kobiety w wieku 50 – 69 lat, do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek. Szczególnie apelujemy do wszystkich Pań z rocznika 1965, ponieważ w tym roku wchodzą Panie do Programu (wiąże się to z możliwością badania bezpłatnego i bez skierowania).

Czytaj całość ...
 
Walentynkowy Bal Karnawałowy - Pałac w Rymaniu PDF Drukuj Email

Bal Walentynkowy Palac 2015 ok

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 28 stycznia 2015 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  28 stycznia 2015 roku o godz. 1330

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

Czytaj całość ...
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015 r. PDF Drukuj Email

logo azbestOgłoszenie
dotyczące dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku azbest

Urząd Gminy w Rymaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań w 2015 roku.

O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań.

Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2015 roku winni w terminie do 16 marca 2015 roku złożyć w Urzędzie Gminy Rymań stosowny wniosek wraz z załącznikami t.j.:

Czytaj całość ...
 
Ogłoszenia ODR - 21.01.2015 PDF Drukuj Email

Logo Rolnicy Baszkowice 200

TERENOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W KOŁOBRZEGU

Ogłoszenia dla rolników.

 17.02.2015r. wtorek kurs chemizacyjny.

Chętni proszeni są o zgłaszanie do TZD Kołobrzeg
tel.94 3524030.
Ilość miejsc ograniczona.

 
WOŚP 23. FINAŁ - 11.01.2015 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Szczęśniak   

WOSP 2015 005 200WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

- XXIII FINAŁ 11 STYCZNIA 2015 R

 

Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Rymań pokazali jak wspaniale potrafią się bawić, jak bardzo są wrażliwi i którym los drugiego człowieka nie jest obojętny. Mimo wielu własnych kłopotów zawsze potrafią dostrzec problemy i potrzeby innych.

      Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy funkcjonował przy Urzędzie Gminy w Rymaniu, Szefem Sztabu po raz dwunasty była Bogumiła Szczęśniak.

     Pieniądze zbierało 30 wolontariuszy, byli to w szczególności uczniowie miejscowych szkół wspomagani przez strażaków i rodziców. Najwięcej zebrali: Karolina Radoń – 400,50 zł; Agata Stefaniak – 362,15 zł; Aneta Tymek – 360,38 zł; Marta Dobrowolska – 329,89 zł; Maja Bąk – 301,56 zł; Klaudia Brylińska 303,76 zł; Nikola Czerwińska – 244,57 zł; Aleksandra Jackowiak – 236,20 zł; Klaudia Kalinowska – 203,70 zł; Urszula Kosior – 201,80 zł.

Czytaj całość ...
 
OPŁATY ZA ALKOHOL, OŚWIADCZENIA do 31 stycznia 2015 roku PDF Drukuj Email

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy przypominamy , że 31 stycznia 2015r. (w sobotę) !!! upływa ustawowy termin do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2014 oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r.

Wartość sprzedaży stanowi kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W przypadku kiedy wartość sprzedaży przekroczyła kwotę:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu!!!

Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekracza ww. progów, wnoszą opłatę w takiej samej wysokości , jak w pierwszym roku uzyskania zezwolenia, czyli:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 WAŻNE! 

 • Nieterminowe złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienie opłaty w niższej kwocie lub z opóźnieniem skutkuje wygaśnięciem posiadanego zezwolenia.

 

Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań :

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to opłata roczna lub I rata za 2015 r. /podając numer zezwolenia , którego dotyczy/.

 
Turniej Tenisa Stołowego - 01.02.2015 r. PDF Drukuj Email

Turniej Tenisa Stołowego 01.02.2015 550

 
Spektakl teatralny "Pan Twardowski" PDF Drukuj Email

Spektakl Pan Twardowski 23.01.2015

 
Zaproszenie na darmowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,
Gmina Rymań wraz z Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych na darmowe szkolenie:

 „Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem finansowych form współpracy”

Termin szkolenia: Nowy termin szkolenia 17 stycznia 2015 r., godz. 9:00

Miejsce: Hotel-Restauracja POLONEZ, ul. Koszalińska 13 Rymań

Szkolenie realizowane jest w ramach realizacji projektu „Dojrzałe Partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość ...
 
100 lat - jubileusz w Gminie Rymań PDF Drukuj Email

IMG 5518 wybrane

Takiego jubileuszu w Gminie Rymań jeszcze nie było !!!

W dniu 6 stycznia 2015 roku Pani Kazimiera Marczak, mieszkanka Jarkowa obchodziła swoje setne urodziny. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu Pani Kazimierze życzenia złożyli Wójt Gminy Rymań Pan Mirosław Terlecki, Starosta Powiatu Kołobrzeskiego Pan Tomasz Tamborski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rymaniu Pan Ryszard Hawańczak oraz Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kołobrzegu Pani Grażyna Konopacka. Przekazano również na ręce Dostojnej Jubilatki listy gratulacyjne od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisława Komorowskiego oraz od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewy Kopacz.

Pani Kazimiera Marczak, urodziła się 6 stycznia 1915 roku w miejscowości Masłomęcz pod Hrubieszowem (obecnie województwo lubelskie). Jej ojciec Wiktor był stolarzem, a mama Ewa zajmowała się domem i siedmiorgiem Jej młodszego rodzeństwa, z czego trójka żyje. Pani Kazimiera jako młoda dziewczyna pracowała w cukrowni w magazynie. W dniu 9 czerwca 1940 roku w Łaszczowie wyszła za mąż za Leona Marczaka . W czasie II wojny światowej nasza Jubilatka zajmowała się domem i dwójką dzieci, a Pan Leon pracował dorywczo i był w partyzantce lubelskiej, w Batalionie Chłopskim, gdzie działał pod pseudonimem „Burza”.

Czytaj całość ...
 
Wybór Sołtysów i Rad Sołeckich w 2015 roku PDF Drukuj Email

soltys tabliczka

 

Terminarz zebrań wiejskich, na których odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w 2015 roku

 

Lp.

sołectwo

Data i miejsce zebrania

I termin

godzina

II termin

godzina

1

RZESZNIKOWO

09. I.2015

sala wiejska w Rzesznikowie

18.30

19.00

2

STARNIN

12.I.2015

sala wiejska w Starninie

18.00

18.30

3

JARKOWO

13.I.2015

sala wiejska w Jarkowie

17.00

17.30

4

RYMAŃ

14.I.2015

sala wiejska w Rymaniu

18.30

19.00

5

KINOWO

15.I.2015

sala wiejska w Kinowie

17.00

17.30

6

GORAWINO

16. I.2015

sala wiejska w Gorawinie

18.00

18.30

Uwaga! Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 50% uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa. W przypadku braku quorum w wyznaczonym I terminie, wybory odbędą się w nowym terminie, tj. w tym samych dniu o godzinie podanej w rubryce określającej II termin zebrania bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Pełne ogłoszenia:
STARNIN - pobierz
JARKOWO - pobierz
RYMAŃ - pobierz
KINOWO - pobierz
GORAWINO - pobierz

 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 4/2014" PDF Drukuj Email

PR 50 grudzien 2014 171 Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 4/2014 (50), który zawiera między innymi takie artykuły jak:

- Niebezpieczny i Szkodliwy Barszcz Sosnowskiego w Gminie Rymań
- Wybraliśmy władze samorządowe na kadencję 2014 – 2018
- HOLYWIN czyli Bal Wszystkich Świętych w Rymaniu
- NASZA HISTORIA - Płonino
- Światowy Dzień Pluszowego Misia w grupie ,,Motylki”!
- „ EKOLOGICZNIE NA DWÓCH KÓŁKACH ”

Pobierz PULS RYMANIA 4/2014 (50) 

 
Wybór Rady Sołeckiej Drozdowo Drukuj Email

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr II/8/14 z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie Gminy Rymań , zwołuję zebranie sprawozdawczo -wyborcze sołectwa Drozdowo.

   Porządek obrad :

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Sprawozdanie sołtysa.

5. Wybór sołtysa:

   a) zgłoszenie kandydatów na sołtysa,

    b) wybór komisji skrutacyjnej

     c) głosowanie tajne,

   d) ogłoszenie wyników.

6. Wybór Rady Sołeckiej.

   a) zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej,

    b) wybór komisji skrutacyjnej

     c) głosowanie tajne,

    d) ogłoszenie wyników.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

Zebranie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 1800 w sali wiejskiej w Drozdowie.

W przypadku braku wymaganego quorum następne zebranie odbędzie się w tym samym dniu, tj. 18 grudnia 2014 roku o godz. 1830 .

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.                    

                                                                      Sołtys Sołectwa Drozdowo
                                                                             Kazimiera Wróblewska

 
Wybór Rady Sołeckiej Dębica Drukuj Email

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr II/8/14 z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Rymań , zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Dębica .

   Porządek obrad :

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Sprawozdanie sołtysa.

5. Wybór sołtysa:

   a) zgłoszenie kandydatów na sołtysa,

    b) wybór komisji skrutacyjnej

     c) głosowanie tajne,

    d) ogłoszenie wyników.

6. Wybór Rady sołeckiej.

   a) zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej,

    b) wybór komisji skrutacyjnej

     c) głosowanie tajne,

    d) ogłoszenie wyników.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

Zebranie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 roku o godz. 1800 w sali wiejskiej w Dębicy.

W przypadku braku wymaganego quorum następne zebranie odbędzie się w tym samym dniu, tj. 19 grudnia 2014 roku o godz. 1830 .

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

                                                                            Sołtys Sołectwa Dębica
                                                                                          Krzysztof Sadowski

 
Wybór Rady Sołeckiej Leszczyn Drukuj Email

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rymań Nr II/8/14 z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Rymań, zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Leszczyn .

   Porządek obrad :

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Sprawozdanie sołtysa.

5. Wybór sołtysa:

   a) zgłoszenie kandydatów na sołtysa,

    b) wybór komisji skrutacyjnej

     c) głosowanie tajne,

    d) ogłoszenie wyników.

6. Wybór rady sołeckiej.

   a) zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej,

    b) wybór komisji skrutacyjnej

     c) głosowanie tajne,

    d) ogłoszenie wyników.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

Zebranie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2014 roku o godz. 1600 w sali wiejskiej w Dębicy.

W przypadku braku wymaganego quorum następne zebranie odbędzie się w tym samym dniu, tj. 20 grudnia 2014 o godz. 1630 .

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.  

                                                                                   Sołtys Sołectwa Leszczyn
                                                                                       Marek Sosnowski

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Video

Ulti Clocks content

Serwis Mapowy

Dorzecze Parsęty MOBILE

Linki

Ankieta

Co sądzisz o wyglądzie naszej strony?
 

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Imieniny obchodzą

DZIŚ: Walerego Karola
JUTRO: Franciszka Jozefa
POJUTRZE: Macieja Martyny