English Czech Danish French German Italian Polish Russian Swedish
Strona główna UG Rymań
Turniej bilardowy - 17.04.2015 PDF Drukuj Email

Turniej bilardowy 17.04.2015

REGULAMIN - pobierz

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 23 marzec 2015 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  23 marca 2015 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

Czytaj całość ...
 
Nabór wniosków o usuwanie azbestu przedłużony do 31.03.2015 r. PDF Drukuj Email

logo azbest

Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

przedłużony do 31 marca 2015 roku

Urząd Gminy w Rymaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań w 2015 roku. O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań. Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2015 roku winni w terminie do 31 marca 2015 roku złożyć w Urzędzie Gminy Rymań stosowny wniosek wraz z załącznikami tj.:

Czytaj całość ...
 
Fotowoltaika - PRĄD ZE SŁOŃCA ZA DARMO PDF Drukuj Email
plakat Ryman 550

Domek 250JUŻ JEST!!! Program Prosument – PRĄD ZE SŁOŃCA ZA DARMO DLA KAŻDEGO Z DOTACJĄ 40%.

Od początku roku 2015 ruszył długo oczekiwany program dofinansowań dla systemów energii odnawialnej o nazwie Prosument. Środki pieniężne pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Prosument ma na celu wsparcie inwestycji głównie w gospodarstwach domowych. Dotacja wynosi 40% dla instalacji fotowoltaicznych do 40kw.

Dotacje na instalację fotowoltaiczne będą co roku pomniejszone. Środki finansowe przeznaczone na PROSUMENTA nie są zbyt duże, więc też należy szybko składać wnioski, ponieważ liczy się kolejność zgłoszeń- składaniem wniosków zajmuje się nasz firma piTERN.

U naszych Zachodnich sąsiadów Niemców fotowoltaika jest już prawie na wszystkich domach, teraz czas na Polskę, a w szczególności na Województwo Zachodniopomorskie, ponieważ WFOŚiGW w Szczecinie jako pierwszy w Polsce uruchomił dotacje z tytułu PROSUMENTA dla osób prywatnych.

Czym jest fotowoltaika ?

Moduły fotowoltaiczne (PV) przekształcają promienie słoneczne na prąd elektryczny, który dalej jest wykorzystywany na bieżącą w naszych domach. Nasłonecznienie w Polsce jest bardzo stabilne i korzystne dla tego typu systemów. Polskie prawo już dziś pozwala także na przyłączanie mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej. Dzięki uchwalonej ustawie tzw. Mały Trójpak Energetyczny dostawca energii elektrycznej ma obowiązek bezpłatnego przyłączenia instalacji fotowoltaicznej poprzez wymianę licznika energii na dwukierunkowy. Posiadając instalację PV ograniczamy zużycie energii elektrycznej z sieci energetycznej do minimum. Tym samym stajemy się niezależni od wzrostu cen energii elektrycznej.

Czytaj całość ...
 
Dyżury pracowników Urzędu Skarbowego 2015 PDF Drukuj Email

pit 2 OGŁOSZENIE

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Rymaniu odbędą się dyżury pracowników Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu, którzy będą przyjmowali roczne zeznania podatkowe za 2014 rok, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rymaniu w godzinach 10.00 – 14.00 w następujących terminach:

25 marca 2015 r.
13 kwietnia 2015 r.
28 kwietnia 2015 r.

Wójt Gminy
mgr Mirosław Terlecki

 
Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym PDF Drukuj Email

Stypendia SPES - plakat 500

Informacje Stypendia SPES - pobierz

Informacje oraz składanie wniosków na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

 
Zarządzenie Wójta Nr 01/2015 - konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. PDF Drukuj Email

Zarządzenie Nr 1/2015
Wójta Gminy Rymań
z dnia 6 marca 2015 roku

       w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

        Działając na podstawie art. 11, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2014 roku Dz. U. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XLII/250/14 Rady Gminy Rymań z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, Wójt Gminy Rymań zarządza, co następuje:

 § 1

  1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, organizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Rymań.
  2. 2.Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  1. 1)w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rymań,
  2. 2)na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymań
  3. 3)na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarządzenie Wójta Nr 01/2015 + załącznik "Konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r." - POBIERZ

 
Zaproszenie na spotkanie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” PDF Drukuj Email

Logo stwoarzyszenie LGD

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” rozpoczyna prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, OSP, rady sołeckie, sołtysów, przedsiębiorców, rolników) do udziału w spotkaniach, na których będziemy rozmawiać o potrzebach mieszkańców i wspólnie decydować o kierunkach wydatkowania środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”.
Dzięki Państwa zaangażowaniu Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 będzie dokumentem, który realnie ukazuje potrzeby mieszkańców i wpływa na rozwój wsi.

Spotkanie odbędzie się 09 marca 2015 r. w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Rymaniu (ul. Szkolna 7) o godz. 15:30.

 
Inwestycje ze środków Europejskiego Funduszu na terenie Gminy Rymań Drukuj Email

SilowniaInfokiosk

logo Program Rozwoju Obszarow Wiejskich

Gmina Rymań w ostatnich miesiącach dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogła zrealizować przedsięwzięcia takie jak:

1. „Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Skrzydłowie”

2. „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego w sali wiejskiej w Kinowie”

3. "Remont podłogi w sali wiejskiej w Gorawinie”

4. „Remont podłogi w sali wiejskiej w Rzesznikowie”

5. „Zakup wyposażenia na halę widowiskowo - sportową w Rymaniu”

6. „Uruchomieniem infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań” 

Czytaj całość ...
 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 1/2015" PDF Drukuj Email

PR 51 marzec 2015 171Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 1/2015 (51), który zawiera między innymi takie artykuły jak:

- Wybory Sołeckie 2014/2015
- Inwestycje dzięki PROW
- Nabór wniosków - usuwanie azbestu w roku 2015
- WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - XXIII FINAŁ 11 STYCZNIA 2015
- SZKOŁA FILIALNA W DĘBICY
- Dzień Babci i Dziadka w Dębicy
- Zbieramy wszystkie pamiątki historyczne
- PODSUMOWANIE PÓŁROCZA

Pobierz PULS RYMANIA 1/2015 (51) 

 
Dzień Kobiet 2015 PDF Drukuj Email

Dzien Kobiet 2015

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 28.03.2015 PDF Drukuj Email

Zbiorka odpadow

Uwaga !!!

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych, odzieży używanej !!!

 

Wójt Gminy Rymań informuje, że w dniu 28 marca 2015 roku (sobota) na terenie Gminy Rymań zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów problemowych.

Zbiórka obejmować będzie:
- meble kuchenne, pokojowe tj.: wersalki, sofy, krzesła, fotele, półki, regały, szafy, stoły, narożniki, itp.;
- wózki dziecięce, zabawki;
- odzież, tekstylia, obuwie, dywany, materace, itp.;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pralki, lodówki, telewizory, komputery, monitory, klawiatury, itp.

Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu w dniu odbioru do godziny 9.30 w wyznaczonych miejscowościach:

DĘBICA - przy przystanku Zbiorka odpadow 2
LESZCZYN- przy sklepie
RYMAŃ - parking przy ulicy Koszalińskiej (vis-a-vis banku PBS)
RYMAŃ - na osiedlu przy ulicy Polnej
RZESZNIKOWO - przy sali wiejskiej
SKRZYDŁOWO - przy wiacie autobusowej
STARNIN - przy sali wiejskiej
KINOWO - przy sali wiejskiej
JARKOWO - przy sali wiejskiej
GORAWINO - na osiedlu
GORAWINO - przy sali wiejskiej
DROZDOWO - przy szkole
 
Postanowienie Wójta Gminy Rymań PDF Drukuj Email

Postanowienie Przetworstwa Odpadow z Tworzyw Sztucznych 550

 - Kliknij na postanowieni aby powiększyć -

 
Szkolenie z technik filcowania PDF Drukuj Email

Logo stwoarzyszenie LGD

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”

ZAPRASZA

mieszkańców terenu objętego LSR

na szkolenie z technik filcowania

które odbędzie się w Sali Wiejskiej w Nieżynie,

w dniach 23-27.02.2015 r.

Czytaj całość ...
 
Turniej Tenisa Stołowego 01.02.2015 r. - podsumowanie PDF Drukuj Email

1

V GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

O PUCHAR WÓJTA GMINY RYMAŃ

W roku bieżącym Turniej odbył się 1 lutego w Rymaniu.

Rozgrywki prowadzono w czterech kategoriach wiekowych.

Najmłodsza grupa w wieku 12 do 15 lat, druga grupa 15 – 18 lat, trzecia grupa 18 – 45 lat i grupa najstarsza powyżej 45 lat. Sędziami w Turnieju byli : Mirosław Terlecki – Wójt Gminy oraz Tadeusz Kuźma i Renata Janowska, którym serdecznie dziękujemy za wysiłek i poświęcenie swojego czasu.

Czytaj całość ...
 
Sesja Rady Gminy Rymań - 11 luty 2015 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

  11 luty 2015 roku o godz. 14:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

Czytaj całość ...
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Video

Ulti Clocks content

Serwis Mapowy

Dorzecze Parsęty MOBILE

Linki

Ankieta

Co sądzisz o wyglądzie naszej strony?
 

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 

Imieniny obchodzą

DZIŚ: Beniamina Balbiny
JUTRO: Grazyny Ireny
POJUTRZE: Wladyslawa Franciszka