English Czech Danish French German Italian Polish Russian Swedish
Strona główna UG Rymań
Zarządzenie Wójta Nr 01/2015 - konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. PDF Drukuj Email

Zarządzenie Nr 1/2015
Wójta Gminy Rymań
z dnia 6 marca 2015 roku

       w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

        Działając na podstawie art. 11, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2014 roku Dz. U. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XLII/250/14 Rady Gminy Rymań z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, Wójt Gminy Rymań zarządza, co następuje:

 § 1

  1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, organizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Rymań.
  2. 2.Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  1. 1)w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rymań,
  2. 2)na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymań
  3. 3)na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarządzenie Wójta Nr 01/2015 + załącznik "Konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r." - POBIERZ

 
Zaproszenie na spotkanie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” PDF Drukuj Email

Logo stwoarzyszenie LGD

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” rozpoczyna prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, OSP, rady sołeckie, sołtysów, przedsiębiorców, rolników) do udziału w spotkaniach, na których będziemy rozmawiać o potrzebach mieszkańców i wspólnie decydować o kierunkach wydatkowania środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”.
Dzięki Państwa zaangażowaniu Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 będzie dokumentem, który realnie ukazuje potrzeby mieszkańców i wpływa na rozwój wsi.

Spotkanie odbędzie się 09 marca 2015 r. w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Rymaniu (ul. Szkolna 7) o godz. 15:30.

 
Inwestycje ze środków Europejskiego Funduszu na terenie Gminy Rymań Drukuj Email

SilowniaInfokiosk

logo Program Rozwoju Obszarow Wiejskich

Gmina Rymań w ostatnich miesiącach dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogła zrealizować przedsięwzięcia takie jak:

1. „Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Skrzydłowie”

2. „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego w sali wiejskiej w Kinowie”

3. "Remont podłogi w sali wiejskiej w Gorawinie”

4. „Remont podłogi w sali wiejskiej w Rzesznikowie”

5. „Zakup wyposażenia na halę widowiskowo - sportową w Rymaniu”

6. „Uruchomieniem infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań” 

Czytaj całość ...
 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 1/2015" PDF Drukuj Email

PR 51 marzec 2015 171Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 1/2015 (51), który zawiera między innymi takie artykuły jak:

- Wybory Sołeckie 2014/2015
- Inwestycje dzięki PROW
- Nabór wniosków - usuwanie azbestu w roku 2015
- WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - XXIII FINAŁ 11 STYCZNIA 2015
- SZKOŁA FILIALNA W DĘBICY
- Dzień Babci i Dziadka w Dębicy
- Zbieramy wszystkie pamiątki historyczne
- PODSUMOWANIE PÓŁROCZA

Pobierz PULS RYMANIA 1/2015 (51) 

 
Dzień Kobiet 2015 PDF Drukuj Email

Dzien Kobiet 2015

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 28.03.2015 PDF Drukuj Email

Zbiorka odpadow

Uwaga !!!

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych, odzieży używanej !!!

 

Wójt Gminy Rymań informuje, że w dniu 28 marca 2015 roku (sobota) na terenie Gminy Rymań zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów problemowych.

Zbiórka obejmować będzie:
- meble kuchenne, pokojowe tj.: wersalki, sofy, krzesła, fotele, półki, regały, szafy, stoły, narożniki, itp.;
- wózki dziecięce, zabawki;
- odzież, tekstylia, obuwie, dywany, materace, itp.;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pralki, lodówki, telewizory, komputery, monitory, klawiatury, itp.

Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu w dniu odbioru do godziny 9.30 w wyznaczonych miejscowościach:

DĘBICA - przy przystanku Zbiorka odpadow 2
LESZCZYN- przy sklepie
RYMAŃ - parking przy ulicy Koszalińskiej (vis-a-vis banku PBS)
RYMAŃ - na osiedlu przy ulicy Polnej
RZESZNIKOWO - przy sali wiejskiej
SKRZYDŁOWO - przy wiacie autobusowej
STARNIN - przy sali wiejskiej
KINOWO - przy sali wiejskiej
JARKOWO - przy sali wiejskiej
GORAWINO - na osiedlu
GORAWINO - przy sali wiejskiej
DROZDOWO - przy szkole
 
Postanowienie Wójta Gminy Rymań PDF Drukuj Email

Postanowienie Przetworstwa Odpadow z Tworzyw Sztucznych 550

 - Kliknij na postanowieni aby powiększyć -

 
Szkolenie z technik filcowania PDF Drukuj Email

Logo stwoarzyszenie LGD

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”

ZAPRASZA

mieszkańców terenu objętego LSR

na szkolenie z technik filcowania

które odbędzie się w Sali Wiejskiej w Nieżynie,

w dniach 23-27.02.2015 r.

Czytaj całość ...
 
Turniej Tenisa Stołowego 01.02.2015 r. - podsumowanie PDF Drukuj Email

1

V GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

O PUCHAR WÓJTA GMINY RYMAŃ

W roku bieżącym Turniej odbył się 1 lutego w Rymaniu.

Rozgrywki prowadzono w czterech kategoriach wiekowych.

Najmłodsza grupa w wieku 12 do 15 lat, druga grupa 15 – 18 lat, trzecia grupa 18 – 45 lat i grupa najstarsza powyżej 45 lat. Sędziami w Turnieju byli : Mirosław Terlecki – Wójt Gminy oraz Tadeusz Kuźma i Renata Janowska, którym serdecznie dziękujemy za wysiłek i poświęcenie swojego czasu.

Czytaj całość ...
 
Sesja Rady Gminy Rymań - 11 luty 2015 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

  11 luty 2015 roku o godz. 14:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

Czytaj całość ...
 
Bezpłatne badanie mammograficzne 2015 PDF Drukuj Email

Mammobus logo

W 2015 roku kończy Pani 50 lat?

Pora na bezpłatne badanie mammograficzne!

 

Mammografię można będzie wykonać:

  • Siemyśl – 5 lutego przy Urzędzie Gminy ul. Kołobrzeska 14
  • Gościno – 5 i 6 lutego przy Ochotniczej Straży Pożarnej IV Dywizji Wojska Polskiego 58
  • Rymań – 6 lutego przy Urzędzie Gminy ul. Szkolna 7
  • Dygowo – 19 lutego na Placu Wolności
  • Ustronie Morskie – 19 lutego przy Ośrodku Zdrowia ARS MEDICA ul. Osiedlowa 2B

Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka Piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi!

Zachęcamy kobiety w wieku 50 – 69 lat, do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek. Szczególnie apelujemy do wszystkich Pań z rocznika 1965, ponieważ w tym roku wchodzą Panie do Programu (wiąże się to z możliwością badania bezpłatnego i bez skierowania).

Czytaj całość ...
 
Walentynkowy Bal Karnawałowy - Pałac w Rymaniu PDF Drukuj Email

Bal Walentynkowy Palac 2015 ok

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 28 stycznia 2015 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  28 stycznia 2015 roku o godz. 1330

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

Czytaj całość ...
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015 r. PDF Drukuj Email

logo azbestOgłoszenie
dotyczące dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku azbest

Urząd Gminy w Rymaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań w 2015 roku.

O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań.

Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2015 roku winni w terminie do 16 marca 2015 roku złożyć w Urzędzie Gminy Rymań stosowny wniosek wraz z załącznikami t.j.:

Czytaj całość ...
 
Ogłoszenia ODR - 21.01.2015 PDF Drukuj Email

Logo Rolnicy Baszkowice 200

TERENOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W KOŁOBRZEGU

Ogłoszenia dla rolników.

 17.02.2015r. wtorek kurs chemizacyjny.

Chętni proszeni są o zgłaszanie do TZD Kołobrzeg
tel.94 3524030.
Ilość miejsc ograniczona.

 
WOŚP 23. FINAŁ - 11.01.2015 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Szczęśniak   

WOSP 2015 005 200WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

- XXIII FINAŁ 11 STYCZNIA 2015 R

 

Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Rymań pokazali jak wspaniale potrafią się bawić, jak bardzo są wrażliwi i którym los drugiego człowieka nie jest obojętny. Mimo wielu własnych kłopotów zawsze potrafią dostrzec problemy i potrzeby innych.

      Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy funkcjonował przy Urzędzie Gminy w Rymaniu, Szefem Sztabu po raz dwunasty była Bogumiła Szczęśniak.

     Pieniądze zbierało 30 wolontariuszy, byli to w szczególności uczniowie miejscowych szkół wspomagani przez strażaków i rodziców. Najwięcej zebrali: Karolina Radoń – 400,50 zł; Agata Stefaniak – 362,15 zł; Aneta Tymek – 360,38 zł; Marta Dobrowolska – 329,89 zł; Maja Bąk – 301,56 zł; Klaudia Brylińska 303,76 zł; Nikola Czerwińska – 244,57 zł; Aleksandra Jackowiak – 236,20 zł; Klaudia Kalinowska – 203,70 zł; Urszula Kosior – 201,80 zł.

Czytaj całość ...
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Video

Ulti Clocks content

Serwis Mapowy

Dorzecze Parsęty MOBILE

Linki

Ankieta

Co sądzisz o wyglądzie naszej strony?
 

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Imieniny obchodzą

DZIŚ: Rozy Wiktora
JUTRO: Tomasza Felicyty
POJUTRZE: Beaty Wincentego