Strona główna UG Rymań
48 Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki ..." - 2016 PDF Drukuj Email

48  TURNIEJ RECYTATORSKI

„PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”

   27 kwietnia 2016 roku w sali wiejskiej w Rymaniu odbyły się eliminacje gminne REGIONALNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”. Turniej został zapoczątkowany  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie, za czasów dawnego województwa koszalińskiego. Jest wiele osób , które z dużym sentymentem podchodzi do Turnieju, chociażby ze względu na to, że kojarzy się z naszym dawnym województwem.

     Recytatorów oceniał Sąd Konkursowy w składzie: Krystyna Golik – Sekretarz Gminy, Renata Maksymiuk – Kierownik Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościnie, Małgorzata Wojtaluk – Kierownik Biblioteki Publicznej

w Siemyślu oraz Aneta Majewska, prowadząca świetlicę oraz punkt biblioteczny w Gminie Gościno.  W Turnieju wzięło udział 32 uczestników, w tym: 12 w kategorii „Ptasząt” (klasy I – III szkoły podstawowej), 14 w kategorii „Ptaszków” (klasy IV – VI szkoły podstawowej), 6 w kategorii „Ptaków” (gimnazjum).

Czytaj całość ...
 
Rymań walczy o siłownie zewnętrzną - Konkurs Nestle Drukuj Email

Plakat konkurs Nestle silownia 550

 
Zebranie wiejskie Dębica i Leszczyn - 28.04.2016 r. PDF Drukuj Email

Zebranie wiejskie DEBICA LESZCZYN 28.04.2016

 
Pomoc dla poszkodowanych w pożarze we Włościborzu PDF Drukuj Email

Pomoc pozar we Wlosciborzu

POMÓŻMY POSZKODOWANYM W POŻARZE

Wójt Gminy Dygowo, zwraca się z apelem o udzielenie pomocy rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru, który miał miejsce 19 kwietnia br., w budynku mieszkalnym we Włościborzu nr 10.

 Pożar strawił dorobek całego życia rodzin zamieszkałych we Włościborzu nr 10. W jednej chwili kilkanaście osób zostało pozbawionych dachu nad głową, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku.
 Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej o udzielenie jej w możliwie szerokim zakresie.

Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie z siedzibą przy ulicy Kolejowej 1, do którego, po uzgodnieniu telefonicznym, można dostarczyć rzeczy, które będą przekazane poszkodowanym. Tel.: 943584558, 943584469

Natomiast pomoc finansową, która zostanie skierowana na odbudowę i wyposażenie spalonego budynku można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy:

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

Bank Spółdzielczy Białogard oddział Dygowo numer:
85856200070040029120000460

„Pomoc dla poszkodowanych w pożarze we Włościborzu”

Osoba do kontaktu – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Wioleta Dzwolak telefon: 943584469 lub 734708052

 
Dzień Flagi 2016. Rocznica Konstytucji 3 Maja PDF Drukuj Email

Dzien Flagi 2016

 
Publiczny wgląd do STUDIUM zagospodarowania przestrzennego PDF Drukuj Email

Ogloszenie Wglad do Studium zagosp. przest. 2016.04.18

- Pobierz ogłoszenie w pliku PDF -

 
Zbiórka odpadów remontowych - 28.04.2016 PDF Drukuj Email

odpady remontowe

Zbiórka odpadów remontowych !!!

Wójt Gminy Rymań informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016r. (czwartek) na terenie Gminy Rymań zostanie zorganizowana zbiórka odpadów pochodzących z prac remontowych, przeprowadzonych samodzielnie w gospodarstwie domowym.  Wymienione  odpady komunalne zgromadzone   w jednym worku do max. 100 kg  będą odbierane w dniu zbiórki sprzed nieruchomości  poszczególnych miejscowości po wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi  Urzędu Gminy w Rymaniu (tel. 943534821,  pokój nr 21) Odpady należy wystawić przed nieruchomość do godz. 10:00.

Odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą taką usługę.

Pamiętajmy, że odpady remontowe należy ustawić w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem odbierającym odpady. 

 
Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu PDF Drukuj Email

pit

Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu.

Urząd Skarbowy w Kołobrzegu zaprasza na kolejny dzień otwarty 16 kwietnia 2016 r. od godz. 9 do 13,  związany ze zbliżającym się terminem składania zeznań podatkowych za 2015 r. (w siedzibie przy ul. A.Krajowej 2). To dobra okazja, by właśnie tego dnia złożyć rozliczenie podatkowe. Można też będzie skorzystać z fachowej pomocy pracowników skarbówki, jak samodzielnie złożyć zeznanie elektronicznie albo jak skorzystać z usługi Ministerstwa Finansów, tj. wstępnie wypełnionego zeznania rocznego. Ten sposób złożenia zeznania jest szybki, bezpieczny i łatwy, a złożenie deklaracji zajmuje zaledwie parę chwil. Zostaną również w urzędzie wydłużone godziny pracy w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r., który będzie czynny do godz. 17:00.

 
Konkurs Nestle - Rymań walczy o siłownie zewnętrzną PDF Drukuj Email

konkurs Nestle 250pxNestel logo

Rymań walczy o siłownię zewnętrzną !!!

Ruszyła akcja firmy Nestle dzięki, której w całej Polsce powstanie 16 siłowni terenowych ufundowanych w ramach jubileuszowego programu „Nestlé porusza Polskę”.

Prosimy o oddawanie głosów, a jeżeli nam się uda siłownia powstanie w Rymaniu na istniejącym placu zabaw przy ulicy Nowej i Koszalińskiej. 

Zachęcamy wszystkich do oddawania głosów.

Głosowanie trwa do 6 lipca. Każdego dnia można oddać 1 głos  przez cały okres trwania głosowania po adresem: 
www.nestleporusza.pl/glosowanie/Rymań

 
Przedłużony nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie azbestu. PDF Drukuj Email

 logo azbestNabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestzawierających azbest

przedłużony do 29 kwietnia 2016 roku

          Urząd Gminy w Rymaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań w 2016 roku. O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań. Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 roku winni  w terminie do 29 kwietnia 2016 roku złożyć w Urzędzie Gminy Rymań stosowny wniosek wraz z załącznikami tj.:

- Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lub budynku)  a w przypadku współwłaścicieli  dodatkowo zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania,

- Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Kołobrzeskiego,

- Kolorowe zdjęcie budynku, z którego zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres,

- Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

- Informację o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31),

najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Urzędu Gminy Rymań przez firmę, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

Informacje związane z dofinansowaniem  będą udzielane w Urzędzie Gminy w Rymaniu przez pracownika na stanowisku ds. Ochrony Środowiska - pokój nr 21 lub telefonicznie (tel.: 94/35 34 821). Informacje będą również dostępne  u sołtysów poszczególnych sołectw.

 
Zebranie wiejskie w Drozdowie - 14.04.2016 r. PDF Drukuj Email

Zebranie wiejskie Drozdowo 14.04.2016 550px

 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich -spotkanie 15.04.2016 PDF Drukuj Email

Fundusze Europejskie spotkanie 15.04.2016

 
Obwieszczenia Wójta z dnia 21.03.2016 "Farma Wiatrowa Rymań I" PDF Drukuj Email

Obwieszczenia Wojta 21.03.2016 Farma I

Obwieszczenia Wojta 21.03.2016 Farma I 2

- Pobierz obwieszczenie.pdf -

 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 1/2016" PDF Drukuj Email

PR 54 marzec 2016 171Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 1/2016 (56), który zawiera między innymi takie artykuły jak:

- Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
- Ogłoszenie dotyczące dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku
- Świadczenie wychowawcze RODZINA 500+
- Anioł Farmacji w Rymaniu
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - XXIV Finał 10 Stycznia 2016 r.
- Spotkanie z Żołnierzem Wyklętym w Klubie Seniora
- Kilka informacji o Regionalnej Izbie Muzealnej
- Kulig w Rzesznikowie
- Dzień Kobiet w Gorawinie
- Z życia uczniów szkoły filialnej w Dębicy

Pobierz PULS RYMANIA 1/2016 (54)

 
Obwieszczenia Wójta z dnia 16.03.2016 "Farma Wiatrowa Rymań II" PDF Drukuj Email

Obwieszczenia Wojta 16.03.2016 Farma II 1

Obwieszczenia Wojta 16.03.2016 Farma II 22

- Pobierz obwieszczenie.pdf -

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 21 marca 2016 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

  21 marca 2016 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

Czytaj całość ...
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Video

Ulti Clocks content

Serwis Mapowy

Nestle buduje siłownie

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE

Ankieta

Co sądzisz o wyglądzie naszej strony?
 

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Imieniny obchodzą

DZIŚ: Zygmunta Atanazego
JUTRO: Marii Marioli
POJUTRZE: Moniki Floriana